PVC圓棍

牌子:中國

型號:TK16APVCCG(WIP)

尺寸規格 :

 • 6mm(粗) X 1米(長)
 • 7mm(粗) X 1米(長)
 • 8mm(粗) X 1米(長)
 • 10mm(粗) X 1米(長)
 • 12mm(粗) X 1米(長)
 • 15mm(粗) X 1米(長)
 • 16mm(粗) X 1米(長)
 • 20mm(粗) X 1米(長)
 • 25mm(粗) X 1米(長)
 • 30mm(粗) X 1米(長)
 • 35mm(粗) X 1米(長)
 • 40mm(粗) X 1米(長)
 • 45mm(粗) X 1米(長)
 • 50mm(粗) X 1米(長)
 • 55mm(粗) X 1米(長)
 • 60mm(粗) X 1米(長)
 • 65mm(粗) X 1米(長)
 • 70mm(粗) X 1米(長)
 • 75mm(粗) X 1米(長)
 • 80mm(粗) X 1米(長)
 • 85mm(粗) X 1米(長)
 • 90mm(粗) X 1米(長)
 • 95mm(粗) X 1米(長)
 • 100mm(粗) X 1米(長)
 • 110mm(粗) X 1米(長)
 • 120mm(粗) X 1米(長)
 • 130mm(粗) X 1米(長)
 • 140mm(粗) X 1米(長)
 • 150mm(粗) X 1米(長)
 • 160mm(粗) X 1米(長)
 • 170mm(粗) X 1米(長)
 • 規格繁多,未能盡錄.尺寸可至250mm

**因尺寸眾多,如無能詳盡,歡迎查詢任何"常規標準件"或"非標件"有部份特別尺寸需訂做,如大量訂購,另行優惠報價**

中國-PVC圓棍-TK16APVCCG(WIP)

庫存單位: TK16APVCCG(WIP)
HK$13.00價格

  電話:                    /

  Email:

  Contact Us

  Copyright 2018 | 致德基建材料有限公司 CDJ Limited | Hong Kong

  ©2019 by KAONN

  地址:香港九龍旺角廣東道925號地鋪

  Address: G/F, Shop 925, Canton Road, Mong Kok, KLN, Hong Kong