C型活動咀大力鉗(專業鉗類)

牌子:美國"IRWIN-VISE GRIP"握手牌

型號:VGSP

尺寸規格 :

 • 4"(開口寬度:41mm)
 • 6"(開口寬度:54mm)
 • 9"(開口寬度:112mm)
 • 11"(開口寬度:85mm)

美國"IRWIN-VISE GRIP"握手牌C型活動咀大力鉗-VGSP

庫存單位: VGSP
HK$170.00價格
尺寸規格

  電話:                    /

  Email:

  Contact Us

  Copyright 2018 | 致德基建材料有限公司 CDJ Limited | Hong Kong

  ©2019 by KAONN

  地址:香港九龍旺角廣東道925號地鋪

  Address: G/F, Shop 925, Canton Road, Mong Kok, KLN, Hong Kong