top of page

獨立式鋁質防水火牛箱連火牛套件

牌子:中國"SOLAR"

型號:ZY0102

尺寸規格 :

  • 1000W-白光(型號:ZY01-1)
  • 1000W-黃光(型號:ZY01-2)
  • 70W-白光/黃光(型號:ZY02-1,ZY02-2)
  • 150W-白光/黃光(型號:ZY02-3,ZY02-4)  

中國"SOLAR"-優質泛光燈-獨立式鋁質防水火牛箱連火牛套件-ZY0102

庫存單位: ZY0102
HK$1,290.00價格
    bottom of page