top of page

敲擊式尼龍灰膠栱螺絲HAMMERFIX(N)

牌子:德國"FISCHER"慧魚緊固產品系列

型號:FISN

尺寸規格 :   直徑 X 長度                   可夾厚度                            螺絲直徑                                           產品型號 (對應HILTI參考型號)                      

                   5mm X 30mm                   5mm                 3.5mm X 38mm(100支/盒)                              N5 x 30Z   (HPS-1 5/5 x 25)

                   5mm X 40mm                 15mm                 3.5mm X 48mm(100支/盒)                              N5 x 40Z   (HPS-1 5/10 x 30)

                   5mm X 50mm                 25mm                 3.5mm X 58mm(100支/盒)                              N5 x 50Z   (HPS-1 5/15 x 35)

                   6mm X 40mm                 10mm                 4.0mm X 48mm(100支/盒)                              N6 x 40Z   (HPS-1 6/15 x 40)                 

                   6mm X 60mm                 30mm                 4.0mm X 64mm(100支/盒)                              N6 x 60Z   (HPS-1 6/30 x 55)

                   6mm X 80mm                 50mm                 4.0mm X 88mm(100支/盒)                              N6 x 80Z   ( / )

                   8mm X 60mm                 20mm                 5.0mm X 65mm(100支/盒)                              N8 x 60Z   (HPS-1 8/30 x 60)

                   8mm X 80mm                 40mm                 5.0mm X 85mm(100支/盒)                              N8 x 80Z   (HPS-1 8/40 x 70)

                   8mm X 100mm               60mm                 5.0mm X 105mm(100支/盒)                            N8 x 100Z (HPS-1 8/60 x 90)

**因尺寸眾多,如無能詳盡,歡迎查詢任何"常規標準件"或"非標件",如大量訂購,另行優惠報價**

德國"FISCHER"慧魚緊固產品系列-HAMMERFIX(N)敲擊式尼龍灰膠栱螺絲-FISN

庫存單位: FISN
HK$180.00價格
    bottom of page