top of page

熱風槍專用不鏽鋼配咀(34mm直徑)

牌子:德國"STEINEL"司登利

型號:070123

產品特點 :

 • 50mm平咀集中風量(型號:#070113)
 • 75mm平咀集中風量(型號:#070212)
 • 50mm窗咀保護玻璃過熱(型號:#070311)
 • 75mm窗咀保護玻璃過熱(型號:#070410)
 • 反射風咀焊接.熱收縮(型號:#070519)
 • 9mm圓咀集中最細風量(型號:#070618)
 • 14mm圓咀集中一般風量(型號:#070717)
 • 20mm圓咀集中較大風量(型號:#070816)
 • 9mm膠焊咀配合070618使用(型號:#070915)

配套熱風槍 : 

德國"STEINEL"司登利-熱風槍系列-熱風槍專用不鏽鋼配咀(34mm直徑)-070123

庫存單位: 070123
HK$99.00價格
  bottom of page